Studia Podyplomowe „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw oraz pracowników zakładów poligraficznych.

Studia podyplomowe  „Inżynieria produkcji w poligrafii” 2019/2020

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 30/2020 do dnia 29 maja 2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach, w tym na studiach podyplomowych.

 

 

 

  

 

Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych. Oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość zyskania praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.

Czas trwania: październik - czerwiec (dwa semestry, 12 zjazdów, 162 godziny).
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Terminy zgłoszeń: od 1 czerwca do 30 września 2019 r.
Opłaty: 6500 PLN za całą edycję studiów

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/ 
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Inżynieria produkcji w poligrafii) 
oraz telefonicznie: (22) 831-09-53; (22) 234-33-66
ZAPRASZAMY!

 

Kontakt:

Sekretariat:
Aleksandra Krulikowska 
tel. (22) 831-09-53, (22) 234-33-66
e-mail: a.krulikowska@wip.pw.edu.pl

Karolina Kurkowska
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

Księgowość:  
Małgorzata Lewin 
tel. (22) 234-83-63

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - semestr I, rok akad. 2019/2020

Plan zajęć st. podyplomowe I semestr 2019/2020 (do pobrania plik PDF)

1) 26-27.10.2019 r.
2) 23-24.11.2019 r.
3) 7-8.12.2019 r.
4) 11-12.01.2020 r.
5) 25-26.01.2020 r.
6) 8-9.02.2020 r.

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - semestr II, rok akad. 2019/2020

Plan zajęć st. podyplomowe II semestr 2019/2020 - wersja zdalna (do pobrania plik PDF)

1) 29.02-1.03.2020 r.
2) 14-15.03.2020 r. - zjazd nie odbył się!
3) 28-29.03.2020 r. - zjazd nie odbył się!
4) 18-19.04.2020 r. - nowy plan (zajęcia zdalne)
5) 16-17.05.2020 r. - nowy plan (zajęcia zdalne)
6) 6-7.06.2020 r. - nowy plan (zajęcia zdalne)
7) 20-21.06.2020 r. - nowy plan (zajęcia zdalne)
8) 04.07.2020 r. - nowy plan (zajęcia zdalne)
Egzamin końcowy: 5.07.2020 r.

-----------------------------------------

Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych (do pobrania plik PDF)
Nr sem. Przedmiot Liczba godzin
SEMESTR ZIMOWY
1  Komputerowe przygotowanie publikacji 16
1  Reprodukcja poligraficzna 16
1  Organizacja i zarządzanie w poligrafii 8
1  Kolorymetria w poligrafii 16
1  Wybrane zagadnienia z technologii form drukowych 16
1  Współczesne podłoża i farby drukowe 16
1  Reprografia i drukowanie cyfrowe 16
SEMESTR LETNI
2  Współczesne maszyny drukujące 16
2  Wybrane zagadnienia z technologii opraw 16
2  Wybrane zagadnienia z technologii drukowania 16
2  Projektowanie wydawnictw 16
2  Współczesne maszyny introligatorskie 8
2  Komputerowe systemy wymiany informacji 8
2  Automatyzacja procesów poligraficznych 8