Studia Podyplomowe „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Inżynieria produkcji w poligrafii” 2017/2018

Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych. Oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość zyskania praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.

Czas trwania: październik - czerwiec (dwa semestry, 12 zjazdów, 162 godziny).
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Terminy zgłoszeń: od 1 czerwca do 29 września 2017 r.
Opłaty: 6500 PLN za całą edycję studiów

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Inżynieria produkcji w poligrafii)
oraz telefonicznie: (22) 831-09-53;  (22) 234-33-66
ZAPRASZAMY!

Kandydaci na Studia proszeni są o:
1. Wypełnienie Wniosku o przyjęcie na Studia Podyplomowe,
2. Sporządzenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - xero,
3. Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza,
4. Przesłanie wyżej określonych dokumentów do Sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych (dane kontaktowe poniżej) drogą pocztową lub mailową.

 

Kontakt:

Sekretariat:
Aleksandra Krulikowska
tel. (22) 831-09-53, (22) 234-33-66
e-mail: a.krulikowska@wip.pw.edu.pl,

Karolina Kurkowska
e-mail: k.kurkowska@wip.pw.edu.pl

Księgowość
Małgorzata Lewin 
tel. (22) 234-83-63

 
 

Terminy zjazdów st. Podyplomowych  semestr  I  2017/2018:

1) 21/22 października
2) 18/19 listopada
3) 2/3 grudnia
4) 16/17 grudnia
5) 13/14 stycznia
6) 27/28 stycznia

  

Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych (do pobrania plik PDF)
Nr sem. Przedmiot Liczba godzin
SEMESTR ZIMOWY
1  Komputerowe przygotowanie publikacji 16
1  Reprodukcja poligraficzna 16
1  Organizacja i zarządzanie w poligrafii 8
1  Kolorymetria w poligrafii 16
1  Wybrane zagadnienia z technologii form drukowych 16
1  Współczesne podłoża i farby drukowe 16
1  Reprografia i drukowanie cyfrowe 16
SEMESTR LETNI
2  Współczesne maszyny drukujące 16
2  Wybrane zagadnienia z technologii opraw 16
2  Wybrane zagadnienia z technologii drukowania 16
2  Projektowanie wydawnictw 16
2  Współczesne maszyny introligatorskie 8
2  Komputerowe systemy wymiany informacji 8
2  Automatyzacja procesów poligraficznych 8