Studia Doktoranckie

Na Wydziale Inżynierii Produkcji (WIP) są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, w specjalnościach:
1) Technologia Maszyn,
2) Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne.

Doktoranci Zakładu Technologii Poligraficznych:

 mgr inż. Juliusz Krzyżkowski  / opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Y. Pyr’yev

 mgr inż. Zofia Piętak / opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Y. Pyr’yev

 mgr inż. Agnieszka Rusin / opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. K. Santarek

Do pobrania:

Uchwała nr 157/XLVIII/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów
Program ramowy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW
Oferta przedmiotów dla doktorantów
Harmonogram studiów doktoranckich
Regulamin dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW