Szkolenia dla studentów 1 roku

Szkolenia Biblioteczne dostępne są na stronie Biblioteki Głównej.

Szkolenie BHP.