Dokumenty do pobrania

Wzory podań:

Podania elektroniczne dostępne są po zalogowaniu na konto USOS Web studenta:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu
  • Prośba o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku innym niż język studiów
  • Wniosek - zawiadomienie o rezygnacji ze studiów
  • Podanie o urlop okolicznościowy lub nieuwarunkowany
  • Podanie ogólne
  • Podanie o urlop zdrowotny
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o skreśleniu z listy studentów
  • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Powyższe podania przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej. Wzory podań dostępne dla osób bez statusu studenta:

Uwaga: Proszę wypełnić i wydrukować (dwustronnie) tylko 2 pierwsze strony