Wydział Inżynierii Produkcji

Władze WIP

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Struktura WIP

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Inżynierii Produkcji

Pracownicy

Aktualny skład osobowy WIP

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Cele Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zadania Pełnomocnika Dziekana WIP ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Wydziałowy Rzecznik Zaufania - dr inż.  Tadeusz Kowalski

Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Rada Konsultacyjna Pracodawców

Organy Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Terminy oraz materiały z posiedzeń Rady Konsultacyjnej Pracodawców dostępne na stronie Biura ds. współpracy z pracodawcami.

Galeria zdjęć

Dział poświęcony galerii zdjęć związanych z działalnością Wydziału

Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego