Formularze i szablony

Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

(Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021)

 

UWAGA! Wymienione poniżej pliki są do pobrania stąd.        

Praca przejściowa/Praca dyplomowa

Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej
Title page (Bachelor's diploma thesis)
Title page (Master's diploma thesis)
Szablon plakatu z pracy dyplomowej w formacie A3
Szablon plakatu z pracy dyplomowej w formacie A4
Etykietka nośnika elektronicznego (CD) z pracą dyplomową
Oświadczenie studenta (załącznik nr 10 do zarządzenia nr 46/2016 Rektora PW)
Szablon strony tytułowej pracy przejściowej inżynierskiej/magisterskiej

Praktyki studenckie

Deklaracja podmiotu zewnętrznego (Uczelniana Baza Pracodawców)
Porozumienie
Plan praktyk
Skierowanie na praktykę - zaświadczenie o odbyciu praktyk
Sprawozdanie z praktyk