Prace przejściowe

(Aktualizacja 18.05.2021)

Tematy prac przejściowych   

         
Lp. Temat pracy Opiekun pracy Opis pracy Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Projekt koncepcyjny stanowiska do natryskiwania cieplnego Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie założeń i wykonanie projektu stanowiska do natryskiwania cieplnego detonacyjnego w komorze akustycznej wyposażonej w system filtro-wentylacji

 MiBM

(realizowany, PK)

2 Projekt koncepcyjny i budowa prototypu dwuelektrodowego uchwytu elektrodowego TIG z wewnętrzną polaryzacją  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Opracowanie koncepcji i budowa prototypu eksperymentalnego urządzenia do przetapiania powierzchni metali i kompozytów łukiem niezależnym MiBM; AiRPP
3 Dobór i przygotowanie elektrod nietopliwych do spawania metodą TIG Dr inż. Paweł Cegielski Opracowanie metodyki i badania porównawcze różnych sposobów przygotowania ostrza elektrody podczas spawania zmechanizowanego TIG. MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
4 Mechanizmy podawania drutu elektrodowego w urządzeniach spawalniczych MIG/MAG Dr inż. Paweł Cegielski Opracowanie metodyki i badania porównawcze wybranych mechanizmów podawania drutu elektrodowego. Projekt przyrządu do pomiaru prędkości wylotowej drutu elektrodowego. MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
5 Funkcje spawalnicze w dedykowanych robotach przemysłowych Dr inż. Paweł Cegielski Analiza funkcji spawalniczych dostępnych dedykowanych robotach przemysłowych. Analiza możliwości programowania funkcji spawalniczych w robotach uniwersalnych. Eksperymenty w symulatorze off-line. MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
6 Bezpieczeństwo w zrobotyzowanych systemach spawalniczych z obsługą operatorską Dr inż. Paweł Cegielski Analiza rozwiązań systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do stanowisk z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem elementów spawanych. Analiza sposobów zwiększenia poziomu bezpieczeństw na stanowisku laboratoryjnym. Projekt rozwiązania (szkice konstrukcyjne, schemat połączenia, ewentualne oprogramowanie) MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
7 Wykorzystanie smartfonu w obszarze spawalnictwa Dr inż. Paweł Cegielski Analiza aplikacji spawalniczych dostępnych na platformach Android oraz IOS. Analiza czujników dostępnych w smartfonach pod kątem możliwości tworzenia aplikacji inżynierskich. Projekt aplikacji i/lub testy w wybranym obszarze - proces technologiczny, kontrola itp. MiBM; AiRPP
8 Prowadzenie i odciążanie narzędzi i przewodów zasilających mocowanych na ramieniu robota Dr inż. Paweł Cegielski Analiza rozwiązań prowadzenia i odciążania narzędzi i przewodów zasilających mocowanych na ramieniu robota spawalniczego (spawanie łukowe). Projekt w oparciu o powierzone komponenty na bazie robota Fanuc 0ib. Wykonanie i instalacja (opcja), eksperymenty dot. oceny obciążenia MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
 9 Analiza doboru prędkości ruchu roboczego manipulatorów spawalniczych Dr inż. Paweł Cegielski Analiza rozwiązań prowadzenia i odciążania narzędzi i przewodów zasilających mocowanych na ramieniu robota spawalniczego (spawanie łukowe). Projekt w oparciu o powierzone komponenty na bazie robota Fanuc 0ib. Wykonanie i instalacja (opcja), eksperymenty dot. oceny obciążenia MiBM; AiRPP
(zarezerwowany)
10 Metody diagnostyki plazmy termicznej Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza metod służących do diagnostyki plazmy wykorzystywanej w procesach spawalniczych. MiBM
11 Metody analizy naprężeń w natryskiwanych powłokach na podstawie obrazu mikrostruktury Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą dedykowanego oprogramowania inżynierskiego. Zakres pracy obejmuje analizę dostępnego oprogramowania ze szczególnym opisem pakietu OOF2 (tylko system Linux lub Mac OS), zasady budowy modelu wybranej mikrostruktury układu powłoka/podłoże oraz jej analizy pod kątem stanu naprężeń. MiBM; AiRPP
12 Projekt procesu technologicznego wybranego wyrobu spawanego. Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy przeprowadzić analizę spawalności, opracować plan technologiczny i technologię spawania. MiBM
13 Projekt aplikacji dydaktycznej szkieletowego systemu ekspertowego. Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. Celem pracy jest opracowanie w oparciu o polski pakiet PC Shell działającej aplikacji dydaktycznej z wybranego zakresu spawalnictwa. AiRPP, MiBM
14 Projekt oprzyrządowania spawalniczego dla wybranego wyrobu spawanego Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie niezbędnego oprzyrządowania do spawania wyrobu. AiRPP, MiBM
15 Projekt stanowiska do zautomatyzowanego (zrobotyzowanego) spawania wybranego wyrobu Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie stanowiska do zautomatyzowanego (lub zrobotyzowanego) spawania wyrobu. AiRPP
(realizowany, MR)
16 Analiza obrazów w identyfikacji niezgodności spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest dokonanie przeglądu procedur analizy obrazu i ocena ich możliwości w zakresie obróbki obrazów radiograficznych niezgodności spawalniczych i ich identyfikacji. MiBM, AiRPP
17 Cyfrowa analiza obrazu w ocenie powierzchni metalowych powłok galwanicznych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie procedur analizy obrazu umożliwiających ocenę jakości powłok galwanicznych. MiBM
18 Budowa procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie Adaptive Vision Studio Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie dydaktycznych procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie AVS AiRPP, MiBM
19 Nowoczesne systemy oprzyrządowania spawalniczego Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy dokonać przeglądu systemów mocowań i ich aplikacji w produkcji spawalniczej. AiRPP
(realizowany, KT)
20 RF430FRL 15xH w aplikacjach spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy scharakteryzować układ oraz przeprowadzić analizę możliwości jego zastosowania w aplikacjach spawalniczych ZiIP
(realizowany, MĆ)
21 Stopy magnezu stosowane w biomechanice Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest analiza zastosowania stopów magnezu w biomechanice, ze szczególnym uwzględnienie biozgodności i biodegradowalności w/w materiałów. AiRPP MiBM
22 Zastosowanie metod badań nieniszczących do badania złączy spawanych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Wybór źródeł i opracowanie konspektu syntetycznego dla każdej z najważniejszych metod badania. Wykonanie prezentacji i zgromadzenie próbek, wzorców oraz sporządzenie filmów edukacyjnych opisujących kompleksowo zagadnienia badań nieniszczacych w spawalnictwie. MiBM
23 Napawanie MIG metodą CMT stopu aluminium z udziałem drgań ultradźwiękowych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja stanowiska z udziałem robota spawalniczego; przeprowadzenie prób napawania metodą MIG-CMT z udziałem drgań; badania strukturalne uzyskanych próbek AiRPP
24 Napawanie wiązką elektronów w próżni ze zmechanizowanym podawaniem drutu Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja zmechanizowanego układu podawania drutu; opracowanie programu sterującego stół CNC do wytwarzania próbek; Wykonanie próbek w procesie druku 3D; Wykonanie badań wizualnych i makroskopowych AiRPP
25 Wpływ przygotowania powierzchni czołowej elementów zgrzewanych na przebieg procesu Mgr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest analiza wpływu chropowatości powierzchni czołowych na przebiegi rejestrowane podczas zgrzewania tarciowego oraz badania metalograficzne złączy. MiBM; AiRPP; ZiIP
(realizowany)
26 Wysokoobrotowe zgrzewanie tarciowe z aluminiową przekładką Mgr inż. Beata Skowrońska W ramach pracy przeprowadzone zostaną próby zgrzewania tarciowego z zastosowaniem cienkiej przekładki aluminiowej oraz badania metalograficzne złączy MiBM; AiRPP; ZiIP
(realizowany)
27 Wpływ ciśnienia fazy docisku zgrzewania tarciowego na jakość złączy ze stali 316L o różnym stopniu rozdrobnienia mikrostruktury Mgr inż. Beata Skowrońska W ramach pracy zostaną wykonane próby zgrzewania tarciowego dla różnych wartości ciśnienia w fazie docisku oraz określenie jego na kształt złączy uzyskanych dla materiałów o różnym stopniu rozdrobnienia mikrostruktury. MiBM; AiRPP; ZiIP
28 Badania fraktograficzne złączy zgrzewanych tarciowo ze stali UFG 316L Mgr inż. Beata Skowrońska W ramach pracy zostaną wykonane badania przełomów złączy zgrzewanych tarciowo ze stali UFG 316L poddanych próbom statycznego rozciągania oraz dynamicznego zrywania MiBM; AiRPP; ZiIP