Specjalność Spawalnictwo i Odlewnictwo

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn II stopień studiów

Nazwa specjalności: Spawalnictwo i Odlewnictwo

     

Sylwetka absolwenta

Szybko rozwijająca się gospodarka będzie potrzebować wysoko wykształconych specjalistów.
W powszechnej ocenie wielu analityków taka perspektywa jest określana do roku 2050 (najnowsze analizy PwC i Forbes) prognozami Polska gospodarka będzie odchodzić od produkcji niskoprzetworzonej i zlecanego montażu do wytwarzania wysoko zaawansowanych produktów. Wzmocnienie wytwórczości przedsiębiorstw, stymulowane przez Państwo, zostało określone w krajowych specjalizacjach i będzie obejmowało m. in. takie przemysły jak lotniczy, motoryzacyjny czy stoczniowy. Podobnie przemysł energetyczny, chemiczny czy wydobywczy wymaga wprowadzania nowych technologii opartych na szeroko pojętej technologii spajania. We wszystkich tych wysoko zaawansowanych działach gospodarki pierwszoplanowe miejsce zajmują technolodzy
w obszarze spawalnictwa oraz odlewnictwa. Specjalność Spawalnictwo i Odlewnictwo stanowi interdyscyplinarną dziedzinę nauki i techniki, w której absolwent uzyska szeroką specjalistyczną wiedzę
z zakresu wielu zagadnień związanych z materiałami, konstrukcją, technologią, projektowaniem, których znajomość jest niezbędna w obecnych i przyszłych procesach wytwarzania.

W części obejmującej spawalnictwo absolwent specjalności Spawalnictwo i Odlewnictwo uzyska niezbędną wiedzę do opracowywania nowoczesnych technologii wytwarzania metodami spawalniczymi, projektowania konstrukcji spajanych, automatyzacji i robotyzacji procesów spawania, nadzoru i kontroli jakości złączy spajanych, budowy urządzeń zautomatyzowanych i robotów spawalniczych, nowoczesnych spawalniczych procesów modyfikacji powierzchni oraz wspomagania komputerowego procesów spajania. Absolwent będzie przygotowany do zastosowania w przyszłej pracy nowoczesnych rozwiązań w obszarze procesów spawalniczych oraz powiązania ich z innymi obszarami wiedzy jak materiałoznawstwo, wytrzymałość, zagadnienia cieplne i metalurgiczne, modyfikacja powierzchni.

W części obejmującej odlewnictwo absolwent specjalności Spawalnictwo i Odlewnictwo uzyska wiedzę umożliwiającą mu rozwiązywanie takich zadań jak: projektowanie nowych systemów i procesów wytwarzania podczas uruchamiania produkcji nowych produktów, a także usprawnianie istniejących rozwiązań; modelowanie procesów odlewniczych i własności wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi CAx, programów komputerowych, środowisk projektowania; prowadzenie analiz i formułowanie wniosków pozwalających na poprawę jakości wyrobów, obniżenie kosztów wytarzania, zmniejszenie liczby braków; współpracę z innymi specjalistami, mającą na celu uwzględnienie wszystkich aspektów wdrażania nowych produktów i rozwiązań; ocenę nowych rozwiązań technologicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania; opracowanie należytej organizacji uruchamiania nowej produkcji, celem ograniczenia strat m. in.: czasu, środków; stałe poszerzanie i pogłębianie wiedzy o nowoczesnych (zaawansowanych) technologiach, maszynach, urządzaniach.

Absolwenci specjalności Spawalnictwo i Odlewnictwo osiągną wysoki poziom wiedzy technicznej
i umiejętności, które wykorzystają w projektowaniu, planowaniu, modyfikowaniu, optymalizacji i kontroli procesów produkcyjnych.

Wiedza i kompetencje absolwenta specjalności Spawalnictwo i Odlewnictwo pozwolą w przyszłości nadzorować pracę, kierować zespołami, występować w roli konsultanta, inspektora lub eksperta na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Ukończenie specjalności otwiera przed jej absolwentem możliwość podwyższenia posiadanych kwalifikacji poprzez zdobycie w ramach dodatkowych studiów tytułu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), dającego kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej
i uprawniającego do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Absolwent po kilku latach praktyki zawodowej w przemyśle na odpowiednich stanowiskach zdolny będzie do prowadzenia samodzielnej pracy, zapewniając zastosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych na poziomie międzynarodowym.

   

Wykaz przedmiotów specjalności

Zjawiska fizyczne w procesach wytwarzania

Język obcy B2

Organizacja i zarządzanie produkcją

Planowanie eksperymentu

Podstawy matematyczne MES

Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania

Materiały dodatkowe i urządzenia do spawania

Materiały formierskie

Metaloznawstwo i metalurgia procesów spajania

Nowoczesne metody spajania i cięcia termicznego

Tworzywa odlewnicze i obróbka cieplna

Wybrane zagadnienia technologii odlewnictwa

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Metody numeryczne

Równania różniczkowe cząstkowe

Metody badań złączy spajanych

Metody spawalnicze w inżynierii powierzchni

Modelowanie procesów odlewniczych

Projektowanie konstrukcji spajanych

Projektowanie procesów odlewniczych

Spajanie materiałów różnoimiennych, polimerowych i zaawansowanych

Technologie spawania stali i metali nieżelaznych

Zaawansowane technologie odlewnicze

Informatyka w spawalnictwie

Odlewnia 4.0

Projektowanie oprzyrządowania odlewniczego

Zapewnienie jakości w spawalnictwie

Praca dyplomowa magisterska

Seminarium dyplomowe