Decyzje Dziekana MT

Decyzja nr 1/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 1/2021 Dziekana WIP PW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Odlewnictwo 1.

Pobierz plik (pdf, 56,38 kB)

Decyzja nr 15/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 15/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. zamówień publicznych.

Pobierz plik (pdf, 58,25 kB)

Decyzja nr 14/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 14/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. działań prewencyjnych w okresie epidemii COVID-19.

Pobierz plik (pdf, 51,19 kB)

Decyzja nr 13/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 13/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. obsługi audiowizualnej.

Pobierz plik (pdf, 52,75 kB)

Decyzja nr 12/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 12/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji.

Pobierz plik (pdf, 53,51 kB)

Decyzja nr 11/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 11/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. administracyjno-technicznych.

Pobierz plik (pdf, 53,82 kB)

Decyzja nr 10/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 10/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Pobierz plik (pdf, 44,93 kB)

Decyzja nr 9/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 9/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz plik (pdf, 53,49 kB)

Decyzja nr 8/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 8/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji studiów.

Pobierz plik (pdf, 52,60 kB)

Decyzja nr 7/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 7/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Pobierz plik (pdf, 59,40 kB)

Decyzja nr 6/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 6/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. ochrony danych osobowych.

Pobierz plik (pdf, 54,82 kB)

Decyzja nr 5/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 5/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 59,99 kB)

Decyzja nr 4/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 4/2020 Dziekana WIP PW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 53,33 kB)

Decyzja nr 3/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 3/2020 Dziekana WIP PW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 254,70 kB)

Decyzja nr 2/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 2/2020 Dziekana WIP PW z dnia 12 października 2020 r. dotycząca wprowadzenia „godzin dziekańskich” w dniu 16 października 2020 (piątek) w godz. 15:15-18:00 dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych II-go stopnia (grupy MZ-MN-l, MZ-IC-l, MZ-IZ-l) w związku z koniecznością osobistego stawienia się w Dziekanacie WIP w celu załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia.

Pobierz plik (pdf, 207,59 kB)

Decyzja nr 1/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 1/2020 Dziekana WIP PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 258,77 kB)