Decyzje Dziekana MT

Decyzja nr 12/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 12/2022 Dziekana MT PW z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej”

Pobierz plik (pdf, 29,74 kB)

Decyzja nr 11/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 11/2022 Dziekana MT PW z dnia 10 maja 2022 r. wprowadzająca „godziny dziekańskie” w dniu 12 maja 2022 r. (czwartek z planem piątkowym) od godz. 14:00 do końca dnia dla wszystkich studentów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 369,51 kB)

Decyzja nr 10/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 10/2022 Dziekana MT PW z dnia 14 kwietnia 2022 r. wprowadzająca „godziny dziekańskie” w dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) od godz. 14:00 do końca dnia dla wszystkich studentów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 28,42 kB)

Decyzja nr 9/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 9/2022 Dziekana MT PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. wprowadzająca „godziny dziekańskie” w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 10:00-14:00 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej dla studentów kierunku AiRPP studiów I stopnia na semestrze 2, 4, 6 Wydziału MT.

Pobierz plik (pdf, 400,36 kB)

Decyzja nr 8/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 8/2022 Dziekana MT PW z dnia 20 marca 2022 r. w sprawie aktualizacji programu oraz projektu organizacyjnego studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo technologiczne maszyn i urządzeń” prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 1,40 MB)

Decyzja nr 7/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 7/2022 Dziekana MT PW z dnia 14 marca 2022 r. wprowadzająca „godziny dziekańskie” w dniu 15 marca 2022 r. (wtorek) w godz. 13:00-14:00 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej dla studentów z grup ostatniego semestru Wydziału MT.

Pobierz plik (pdf, 26,41 kB)

Decyzja nr 6/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 6/2022 Dziekana MT PW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę i uruchomienie drukarki do
wytwarzania metodą przetapiania trójwymiarowych obiektów z proszku metali i kompozytów ceramika-metal”

Pobierz plik (pdf, 404,28 kB)

Decyzja nr 5/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 5/2022 Dziekana MT PW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej do badania profili cienkościennych”

Pobierz plik (pdf, 383,27 kB)

Decyzja nr 4/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 4/2022 Dziekana MT PW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawy aparatury badawczej w ramnach
leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki”

Pobierz plik (pdf, 404,23 kB)

Decyzja nr 3/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 3/2022 Dziekana MT PW z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 35,76 kB)

Decyzja nr 2/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 2/2022 Dziekana MT PW z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Pobierz plik (pdf, 64,34 kB)

Decyzja nr 1/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 1/2022 Dziekana MT PW z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. rankingów

Pobierz plik (pdf, 26,65 kB)

Decyzja nr 151/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 151/2021 Dziekana MT PW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę 3 szt. licencji oprogramowania ANYLOGIC wraz z dwudniowym przeszkoleniem przyszłych użytkowników dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej"

Pobierz plik (pdf, 456,39 kB)

Decyzja nr 152/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 152/2021 Dziekana MT PW z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym godzin dziekańskich w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godz. 12:15-16:00 dla wszystkich studentów Wydziału.

Pobierz plik (pdf, 18,08 kB)

Decyzja nr 150/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 150/2021 Dziekana MT PW z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 82,35 kB)

Decyzja nr 149/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 149/2021 Dziekana MT PW z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do określenia sposobu awaryjnego zabezpieczenia płaskiej części dachu nad halą w Gmachu Starym Technologicznym przed opadami w sezonie jesienno-zimowym

Pobierz plik (pdf, 45,89 kB)

Decyzja nr 10/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 10/2021 Dziekana MT PW z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich

Pobierz plik (pdf, 52,75 kB)

Decyzja nr 9/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 9/2021 Dziekana MT PW z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków zalania pomieszczeń w budynku ST

Pobierz plik (pdf, 54,99 kB)

Decyzja nr 8/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 8/2021 Dziekana MT PW z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II”.

Pobierz plik (pdf, 65,56 kB)

Decyzja nr 7/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 7/2021 Dziekana WIP PW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków i określenia sposobu usunięcia awarii klimatyzacji serwerowni wydziału w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 47,59 kB)

Decyzja nr 6/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 6/2021 Dziekana WIP PW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków i określenia sposobu usunięcia uszkodzeń dolnego gzymsu na poziomie parapetów parteru w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 48,08 kB)

Decyzja nr 5/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 5/2021 Dziekana WIP PW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Podstawy Robotyki.

Pobierz plik (pdf, 53,66 kB)

Decyzja nr 4/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 4/2021 Dziekana WIP PW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. administracyjno-technicznych

Pobierz plik (pdf, 100,32 kB)

Decyzja nr 3/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 3/2021 Dziekana WIP PW z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przyczyn zalewania elewacji i korytarza wodą deszczową w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 46,84 kB)

Decyzja nr 2/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 2/2021 Dziekana WIP PW z dnia 26 lutego 2021 r. ustanawiająca godziny dziekańskie w dniu 01.03.2021 r. od godz. 17:00 do 19:00 dla studentów objętych komisyjnym sprawdzeniem efektów uczenia się z przedmiotu Odlewnictwo 1.

Pobierz plik (pdf, 42,88 kB)