Decyzje Dziekana MT

Decyzja nr 7/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 7/2023 Dziekana MT PW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie komisyjnej weryfikacji efektów uczenia się z modułu w ramach przedmiotu Inżynierskie programy obliczeniowe

Pobierz plik (pdf, 356,79 kB)

Decyzja nr 6/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 6/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 26,10 kB)

Decyzja nr 5/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 5/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 26,57 kB)

Decyzja nr 4/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 4/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję nr 9/2020 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Bezpieczeństwa i higieny Pracy i Nauki

Pobierz plik (pdf, 31,89 kB)

Decyzja nr 3/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 3/2023 Dziekana MT PW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę mebli biurowych" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 60,27 kB)

Decyzja nr 2/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 2/2023 Dziekana MT PW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „okresową konserwację urządzeń transportu bliskiego w budynkach Wydziału Mechanicznego Technologicznego"

Pobierz plik (pdf, 64,60 kB)

Decyzja nr 1/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 1/2023 Dziekana MT PW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora wdrożenia rozliczania godzin dydaktycznych w systemie USOS

Pobierz plik (pdf, 30,06 kB)

Decyzja nr 31/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 31/2022 Dziekana MT PW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „stanowisko współpracującego robota przemysłowego wraz z układem sterowania i oprogramowaniem symulacyjnym" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 69,56 kB)

Decyzja nr 30/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 30/2022 Dziekana MT PW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 32,65 kB)

Decyzja nr 29/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 29/2022 Dziekana MT PW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę i uruchomienie mikroskopu optycznego z dedykowanym oprogramowaniem i kamerą do badań metalograficznych" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 57,62 kB)

Decyzja nr 28/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 28/2022 Dziekana MT PW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej zakupu oprogramowania „Edukacyjna wersja oprogramowania Visual Paradigm do projektowania systemów informatycznych" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego"

Pobierz plik (pdf, 71,74 kB)

Decyzja nr 27/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 27/2022 Dziekana MT PW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia „godzin dziekańskich" dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) w godz. 14:00-16:00.
Dla studentów na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, dla których zajęcia odbywają się na ul. Konwiktorskiej 2 „godziny dziekańskie" rozpoczną się o godz. 13:30.

Pobierz plik (pdf, 36,18 kB)

Decyzja nr 25/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 25/2022 Dziekana MT PW z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/23.

Pobierz plik (pdf, 264,77 kB)

Decyzja nr 24/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 24/2022 Dziekana MT PW z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/23.

Pobierz plik (pdf, 99,85 kB)

Decyzja nr 23/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 23/2022 Dziekana MT PW z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „godzin dziekańskich" dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego w dniu 4 października 2022 r. (wtorek) w godz. 10:00-12:00.

Pobierz plik (pdf, 30,69 kB)

Decyzja nr 22/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 22/2022 Dziekana MT PW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 36,17 kB)

Decyzja nr 21/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 21/2022 Dziekana MT PW z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 35,35 kB)

Decyzja nr 20/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 20/2022 Dziekana MT PW z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Vv1arszawskiej”

Pobierz plik (pdf, 156,33 kB)

Decyzja nr 19/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 19/2022 Dziekana MT PW z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania sekretarza Studiów Podyplomowych Akademia Kaizen Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 33,38 kB)

Decyzja nr 18/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 18/2022 Dziekana MT PW z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 38,16 kB)

Decyzja nr 17/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 17/2022 Dziekana MT PW z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 33,45 kB)

Decyzja nr 16/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 16/2022 Dziekana MT PW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym komisji ds. przeglądu warunków pracy

Pobierz plik (pdf, 43,37 kB)

Decyzja nr 15/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 15/2022 Dziekana MT PW z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. funduszy strukturalnych

Pobierz plik (pdf, 29,19 kB)

Decyzja nr 14/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 14/2022 Dziekana MT PW z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. komunikacji medialnej

Pobierz plik (pdf, 38,33 kB)

Decyzja nr 13/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 13/2022 Dziekana MT PW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 26,22 kB)