K2P - Komputerowe Przygotowanie Publikacji

-------------------------------------------------

WYNIKI 2021-2022

Tekst do korekty

Hasła testowe i przykładowe pytania

-------------------------------------------------

Wykład 1
Historia drukarstwa. Klasyfikacja pisma. Fonty.
Wykład 2
Zasady składu. Zasady wykonywania korekty.
Do pobrania: Tekst do ćwiczenia korekty
Wykład 3
Etapy przygotowania publikacji. Rozpoznawanie znaków.
Kodowanie znaków. Skład tekstów.
Wykład 4
Skanowanie. Fotografia. Formaty graficzne. Korekcja obrazów.
Wykład 5
Podstawy projektowania. Typografia w publikacjach.
Wykład 6
Zalewki. Weryfikacja plików. Impozycja. Naświetlanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt i skład gazety   (10 p)

Instrukcja do ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie i opracowanie w programie Adobe InDesign pierwszej strony gazety w układzie 5-łamowym.
Przygotowanie do ćwiczenia:
Przygotować 3-4 artykuły i zapisać w oddzielnych plikach (DOC, RTF, lub TXT). Wybrać do artykułów 2-3 zdjęcia (TIFF, JPEG; 150 ppi)
Dane techniczne gazety:
format A3; CMYK; 5 łamów; wyrównanie tekstu w łamach obustronne.
Elementy obowiązkowe:
■ winieta tytułowa
■ 3-4 artykuły z tytułami (najlepiej powiązane tematycznie)
■ inicjał
■ reklama na szerokość jednego lub dwóch łamów
■ 2-3 zdjęcia z podpisem i nazwiskiem fotografa
■ stopka redakcyjna z własnym nazwiskiem.

-------------------------------------------------

Do pobrania:

Miarka typograficzna – pdf
Miarka powinna być naświetlona w jak najwyższej rozdzielczości (3600 spi). Format B4. Koszt naświetlenia miarki ok. 15-20 zł. Przykładowe punkty usługowe CTF: Trasecom

!_K2P_2021-22_WYNIKI

Pobierz plik (pdf, 136,89 kB)