KOGRA - Komputerowe Przetwarzanie Obrazów Graficznych

WYNIKI, SPRAWDZIANY

------------------------------------

WYKŁADY

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

Prezentacja 5

Prezentacja 6

Prezentacja 7

Prezentacja 8

Prezentacja 9

------------------------------------

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ 2020

ĆWICZENIE 1   ()
Projekt plakatu (Illustrator) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 1
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 01

------------------------------------

ĆWICZENIE  2   ()
Wektoryzacja map bitowych i obrysowywanie obiektów (Illustrator) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 2
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 02

------------------------------------

ĆWICZENIE  3   ()
Wykonanie logo i opracowanie księgi logo (Illustrator) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 3
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 03

Przygotować projekt logo (szkic) na wybrany temat:

------------------------------------

ĆWICZENIE  4   ()
Wykonanie zalewek w zadanym dokumencie (Illustrator) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 4  

Przykłady do ćwiczenia 4 - cd do przygotowania (przykłady)
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 04

------------------------------------

ĆWICZENIE  5   ()
Modelowanie obiektów 3D.
Projekt okładki do książki (Illustrator) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 5 - Obliczanie wymiarów oklejki
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 05

Temat książki: owoce lub warzywa; uprawa i sadownictwo; przepisy kuchni wegetariańskiej itp.

Głównym motywem okładki jest obiekt 3D (owoc, warzywo) utworzony w czasie ćwiczeń.

Format wkładu zadany przed ćwiczeniami.

Przygotować:
- schemat do oprawy złożonej (wymagana znajomość obliczania wymiarów oklejki i szerokości grzbietu);
- szkic okładki;
- tekst na grzbiet na temat zawartości książki.

------------------------------------

ĆWICZENIE  6   ()
Weryfikacja prac przed drukowaniem (InDesign) (sprawdzian!) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 6 (prezentacja)

Przygotowanie do ćwiczenia 6 (cd.)

Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 06

------------------------------------

ĆWICZENIE  7   ()
Korekcja i retusz zdjęć (Photoshop) - 5 p

Przygotowanie do ćwiczenia 7
Sprawdzian! - 2 p

Instrukcja 07

------------------------------------

ĆWICZENIE  8   ()
Retusz + Fotomontaż (Photoshop) - 5 p

Instrukcja 08

------------------------------------

ĆWICZENIE  9 i 10   () 
Projekty kalendarzy  (Photoshop+Illustrator)

1. Projekt dwustronnego kalendarza plakatowego (2 x 6 miesięcy) do powieszenia na ścianie. (5 p)
Przygotować: kalendarium + zdjęcia + ew. grafiki do 2 kart kalendarza.
TEMAT: Moja pasja
FORMA GRAFICZNA: kolaż zdjęć, rysunków i grafiki wektorowej
Dane: format A3 SRA / CMYK / 300 ppi

Przykład kalendarza 1

Przykład kalendarza 2

Instrukcja_09-10

2. Projekt kalendarza piramidki dla Zakładu Technologii Poligraficznych. (maks. 3 p extra)
UWAGA: projekt powinien uwzględniać wytyczne dla nowego designu PW.

TEMAT: Typografia i grid.
FORMA GRAFICZNA: układ wykorzystujący jako podstawę grid i niebanalne kroje pisma
FORMAT: format jednej strony kalendarza - 210 x 150 mm (2 x 6 miesięcy); w projekcie trzeba uwzględnić niezadrukowane pole na podstawkę: 40 mm z jednej i 90 mm z drugiej strony = 130 mm
KOLORY: CMYK

Przykład kalendarza piramidki 1

Przykład kalendarza piramidki 2

System Identyfikacji Wizualnej PW - przykłady

Strona Systemu Identyfikacji Wizualnej PW