Magisterskie

Harmonogramy zajęć i egzaminów oraz informacje do przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia.

Kalendarz akademicki 2019/2020 - semestr letni

Kalendarz semestru letniego na rok akademicki 2019/2020 z numeracją dni tygodnia i terminami zjazdów zaocznych (aktualizacja: 10.12.2019)

Pobierz plik (pdf, 265,67 kB)

Skróty przedmiotów oraz prowadzący zajęcia

Plik zawiera rozwinięcia skrótów stosowanych do oznaczenia przedmiotów dla studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Papiernictwo i poligrafia oraz nazwiska prowadzących zajęcia (tylko pracowników ZTP).

Pobierz plik (pdf, 133,41 kB)

Wersja graficzna planu zajęć w sem. letnim 2019/2020 - luty 2020

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 dla kier. Papiernictwo i poligrafia (wszystkie grupy ID + MD) - wersja graficzna na luty 2020

Pobierz plik (pdf, 400,31 kB)

Wersja graficzna planu zajęć w sem. letnim 2019/2020 - 1-15 marzec 2020

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 dla kier. Papiernictwo i poligrafia (wszystkie grupy ID + MD) - wersja graficzna na 1-15 marzec 2020

Pobierz plik (pdf, 496,94 kB)

Harmonogram zajęć w sem. letnim 2019/2020 - wg grup (aktualizacja: 21.02.2020)

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 wg grup (aktualizacja: 21.02.2020)

Pobierz plik (pdf, 1,37 MB)

Harmonogram zajęć w sem. letnim 2019/2020 - wg przedmiotów (aktualizacja: 21.02.2020)

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 wg przedmiotów (aktualizacja: 21.02.2020)

Pobierz plik (pdf, 1,33 MB)

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 wg Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 25/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Zarządzenie Rektora PW - harmonogram roku akad. 2019/20

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 460,92 kB)