KOPPU - Komputerowe Przygotowanie Publikacji

UWAGA: Wszystkie materiały są na bieżąco aktualizowane wyłącznie na platformie TEAMS.

SPRAWDZIANY, EGZAMINY

---------------------------------------

WYKŁADY

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

Prezentacja 5

Prezentacja 6

Prezentacja 7

Prezentacja 8

Prezentacja 9

---------------------------------------

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ 2020

Ćwiczenie 1 (adiustacja)
Znaki adiustacyjne
Instrukcja do ćwiczenia 1
Prezentacja 2a (adiustacja, szkice wydawnicze)

---------------------------------------

Ćwiczenie 2 (projekt zaproszenia-ogłoszenia)
Sprawdzian A: znaki adiustacyjne i zasady wykonywania adiustacji.
Prezentacja 3 (zasady projektowania i składania akcydensów)

Praca domowa: wybrać dwa z poniżej podanych tekstów i wykonać zgodnie z własnym projektem adiustację. Do adiustacji dołączyć szkic w skali 1:1. Przykład w instrukcji.
Instrukcja do ćwiczenia 2

Zaproszenie 1   +  Logo PW
Zaproszenie 2   +  Logo Enfocus
Zaproszenie 3   +  Logo PW
Zaproszenie 4   +  Logo Terra
Zaproszenie 5   +  Logo IP
Zaproszenie 6   +  Logo KPN

---------------------------------------

Ćwiczenie 3 (korekta tekstów)
Sprawdzian B: znaki korektorskie.
Prezentacja 2 (zasady składu)
Prezentacja 4 (korekta)
Instrukcja do ćwiczenia 4

Tekst do indywidualnego ćwiczenia korekty

---------------------------------------

Ćwiczenie 4 (projekt wizytówki)
Sprawdzian C: klasyfikacja i rozpoznawanie krojów pisma.
Prezentacja 2a  (adiustacja, szkice, jednostki typograficzne)

Praca domowa: przygotować dwa projekty wizytówki w postaci szczegółowych szkiców w skali 2:1 z dokładną adiustacją. Dane do wizytówki i przykład szkicu w instrukcji.
Instrukcja do ćwiczenia 3

---------------------------------------

Ćwiczenie 5 (reklama)
Sprawdzian D: zasady projektowania akcydensów.
Prezentacja 7 (pismo)

Praca domowa: przygotować projekt (szkic) reklamy do zamieszczenia w czasopiśmie. Dane do projektu w instrukcji.
Prezentacja 5 (akcydensy)
Instrukcja do ćwiczenia 5 (CorelDraw)

---------------------------------------

Ćwiczenie 6-7-8 (książka)
Sprawdzian E: przeliczanie jednostek i obliczanie objętości pyblikacji.
Praca domowa: przygotować 2 szkice szczegółowe kolumny książkowej – spuszczoną oraz tytułową. Dane do projektu w instrukcji.

Prezentacja 8 (książki)

Instrukcje do ćwiczeń 6-7-8

    Tekst do książki dla grupy 1 _ REKINY
    Tekst do książki dla grupy 2 _ SURVIVAL
    Tekst do książki dla grupy 3 _ UFO
    Tekst do książki dla grupy 4 _ WOJNY

---------------------------------------

Ćwiczenie 9-10 (gazeta)
Prezentacja 8c (układy gazetowe)
Instrukcja do ćwiczeń 9-10

---------------------------------------

Miarka do pobrania

Miarka typograficzna – pdf
Miarka powinna być naświetlona w jak najwyższej rozdzielczości (3600 spi). Format B4. Koszt naświetlenia jednej miarki na błonie graficznej – ok. 15-20 zł.
Przykładowe punkty usługowe CTF: Trasecom

---------------------------------------

Literatura

Chwałowski Robert: Typografia typowej książki, Helion, 2002.
Tomaszewski Andrzej: Architektura książki, COBRPP, 2011
Mrowczyk Jacek: Niewielki słownik typograficzny, czysty warsztat, 2008.
Tyczkowski Krzysztof: Lettera Magica, Polski Drukarz, 2005.
Willberg H.P., Forsman F.: Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz, 2005. 

---------------------------------------

Linki

Wydawnictwo D2D

Wydawnictwo ABE

Publikacje COBRPP

ATYPI

Kentype - fonty Monotype

Mojefonty.pl

Myfonts - rozpoznawanie fontów

I love typography

GUST - Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX