19.01.2015 - seminarium wydziałowe

logo WIP

Dnia 19 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Agnieszka Rodziewicz (Instytut Technik Wytwarzania, WIP PW) wygłosi referat pt.: „Eksploracja danych produkcyjnych w hucie stali dla identyfikacji przyczyn powstawania wad w wyrobach”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

Prelegent:

mgr inż. Agnieszka Rodziewicz
Instytut Technik Wytwarzania, WIP PW

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

Temat pracy:

Eksploracja danych produkcyjnych w hucie stali dla identyfikacji przyczyn powstawania wad w wyrobach.

Streszczenie:

Celem pracy jest wykrycie prawidłowości w występowaniu wad produktów oraz wskazanie ich potencjalnych przyczyn dzięki analizie danych przemysłowych przy użyciu różnego rodzaju metod i narzędzi.Narzędzia te oceniono pod kątem ich skuteczności i przydatności dla wykrywania zależności w danych i prognozowania. Uwzględnione zostały analiza wariancji ANOVA, analiza szeregów czasowych, naiwny klasyfikator Bayesowski oraz sztuczne sieci neuronowe. Do analizy wykorzystano dane przemysłowe zebrane w jednej z polskich hut stali, dotyczące produkcji kęsów. Skorzystano z rejestrowanych danych związanych z  przebiegiem i parametrami procesu produkcyjnego, według obowiązujących w zakładzie procedur.