Certyfikacja Heidenhain'a dla WIP

Wydział Inżynierii Produkcji uzyskał certyfikację firmy Heidenhain na prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania NC.

Kształcimy operatorów, programistów i serwisantów obrabiarek CNC, a także nauczycieli programowania.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz specjalistycznym sprzętem (stacje programowania, obrabiarki szkoleniowe). Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w grupach maksymalnie 4-osobowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat autoryzowany przez firmę HEIDENHAIN.

Oferujemy szkolenia programowania NC dla sterowań HEIDENHAIN TNC 320 / TNC 620 / TNC 640 / iTNC 530 z zakresu:

  • Kurs podstawowy
  • Kurs zaawansowany
  • Programowanie obróbki 3+2
  • Cykle sondy pomiarowej
  • inne według uzgodnień

Oprócz wymienionych wyżej szkoleń NC dla sterowań frezarkowych, oferujemy także szkolenia z programowania sterowań tokarkowych firmy HEIDENHAIN.