Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

UROCZYSTA INAUGURACJA na Wydziale Inżynierii Produkcji

odbędzie się 01.10.2019 r. (wtorek) o godz. 14.15 w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85), sala 321.    Sprawdź program»

Program uroczystości:

 1. Hymn Państwowy
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 3. Immatrykulacja Studentów I Roku
 4. Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studentów
 5. Wręczenie nagród JM Rektora PW
 6. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. inż. Dawid Myszka, Profesor Uczelni
  pt. „Odlewane stopy żelaza - inteligentna droga do nowoczesności”
 7. Gaudeamus Igitur
 8. Koncert inauguracyjny Chóru CAMERATA VARSOVIA

Po Uroczystości Inauguracji dla studentów pierwszego semestru studiów inżynierskich stacjonarnych WIP (tylko dla wszystkich kierunków studiów I stopnia) nastąpi OBOWIĄZKOWE podpisania Ślubowania i odbiór legitymacji w salach wg poniższego harmonogramu:

 • Mechanika i Budowa Maszyn - NT 144 - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - NT 321 - dr inż. Robert Biernacki
 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych - NT 241 - dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
 • Papiernictwo i Poligrafia - NT 302 - dr hab. inż. Dawid Myszka

         Zobacz więcej informacji »

*********************************************

INAUGURACJA CENTRALNA

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Warszawskiej odbędzie się 01.10.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW.

SZCZEGÓŁY>>