„Przedsiębiorcza młodzież” - zaproszenie do udziału w realizacji projektów społecznych

logo Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

W ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych” realizowany jest projekt „Przedsiębiorcza młodzież”. Zapraszamy studentów warszawskich uczelni oraz młodych mieszkańców Warszawy do udziału w realizacji projektów społecznych współfinansowany przez m. st. Warszawę.

Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2017 r.

Dla kogo? grupy studentów (min. 10 osób)

Tematyka i charakter działań: dowolna

 Dofinansowanie każdego z realizowanych projektów: 1 500 zł

W ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych” realizowany jest projekt „Przedsiębiorcza młodzież”, który jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program adresowany jest m.in. do studentów warszawskich uczelni oraz młodych mieszkańców Warszawy, w wieku 13 – 26 lat. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową.

Uczestnicząc w programie studenci będą mieli możliwość realizowania własnych działań społecznych, których koszty, w kwocie do 1500 zł, będą sfinansowane w ramach programu. Aby wziąć udział w programie i móc otrzymać dofinansowanie działań społecznych wystarczy przesłać zgłoszenie pomysłu inicjatywy, w wersji elektronicznej.

Więcej informacji, zasady i formularz zgłoszeniowy: www.pcyf.org .pl

zakładka: programy > realizowane > przedsiębiorcza młodzież > projekty społeczne