Seminarium ZOPiO

W dniu 4-go grudnia o godzinie 13.15 w Sali Rady Wydziału odbędzie się cykliczne seminarium naukowe Zakładu Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa. W ramach seminarium Pani dr inż. Sandra Puchlerska z Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej wygłosi referat pod tytułem „Analiza procesów kształtowania plastycznego stopów niklu typu Inconel”. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia kształtowania plastycznego superstopów niklu dedykowanych dla przemysłu lotniczego. W szczególności zaprezentowane będą niekonwencjonalne procesy wyoblania, zgniatania obrotowego oraz przyrostowego kształtowania blach (ISF) ze stopu Inconel 625, bez i z nagrzewaniem. Ponadto zostaną zaprezentowane zaawansowane, nieniszczące metody kontroli jakości produktów, między innymi optyczne skanowanie 3D.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.