Spotkanie integracyjne GPEM - relacja

Dnia 9.11.2015 o godz. 18:00 odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału Inżynierii Produkcji z zagranicznymi studentami, studiującymi na naszym wydziale na kierunku Global Production Engineering Management oraz z uczestnikami programu Erazmus.

Wśród gości specjalnych byli obecni: Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Dawid Myszka, przedstawiciele kadry nauczycielskiej: prof. dr hab. Wojciech Wiszniewski, mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk oraz przedstawiciel samorządu studentów inż. Jan Wójcik.

Spotkanie składało się z części oficjalnej, którą otworzył Pan Dziekan Kolasa, wygłaszając prezentację na temat uczelni i wydziału. Następnie miała miejsce zabawna prezntacja przygotowana przez przedstawiciela zagranicznych studentów eng. Can Güveloğlu (Turcja). Po części officjalnej odbyła się impreza integracyjna w Pubie „Żaczek” z międzynarodowym karaoke.