Staż post-doktorski 2017/2018

informacja o stażu post-doktorskim Fundacji Dekaban

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

Czas trwania stażu: 12 miesięcy
 Początek stażu: 01.10.2017

Warunki:

  • Obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Fundacja Dekabana zapewnia zakwaterowanie, stypendium oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 Aplikacje wraz z CV i wykazem dorobku w języku angielskim należy składaćw terminie do 28 kwietnia 2017 do sekretariatu Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza, Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pok. 112.

Plakat o stażu post-doktorskim Fundacji Dekaban