Seminarium naukowe WIP

9 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Andrzej Penkul

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Andrzej Penkul (Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia, IMiP WIP PW)
Tytuł rozprawy: Rola renu w kształtowaniu struktury i właściwości użytkowych wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym

Pobierz plik (pdf, 469,42 kB)

9 kwietnia 2019 r. - Mahtab Afsari

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
PhD student: Mahtab Afsari (IOSP WIP PW)
The Title of Dissertation: Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling

Pobierz plik (pdf, 350,08 kB)

9 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Piotr Skrobek

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Piotr Skrobek (Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem, Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo

Pobierz plik (pdf, 180,77 kB)

9 kwietnia 2019 r. - Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
PhD student: Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics (IMiP WIP PW)
The Title of Dissertation: Mathematical Modelling and Examination of Interaction and Changes between Bone Substitute, Jaw Tissue and Tooth Prosthesis

Pobierz plik (pdf, 257,54 kB)

3 kwietnia 2019 r. - mgr Jacek Dańczak

Seminarium z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr Jacek Dańczak (Zakład Technologii Poligraficznych WIP PW)
Temat rozprawy: Konstrukcja i badanie nowego urządzenia do wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych

Pobierz plik (pdf, 893,01 kB)

3 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Damian Rochalski

Seminarium z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Damian Rochalski (Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma + MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła

Pobierz plik (pdf, 1,03 MB)

2 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Jakub Bańczerowski

Seminarium z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Jakub Bańczerowski (Instytut Mechaniki i Poligrafii WIP PW)
Temat rozprawy: Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej

Pobierz plik (pdf, 362,42 kB)

2 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Konrad Tobota

Seminarium z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Konrad Tobota (Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogacanych Re

Pobierz plik (pdf, 246,44 kB)