Zamówienia publiczne

mgr Katarzyna Karczewska
Gmach Nowy Technologiczny, pok. 27
Telefon: (22) 234 87 57
e-mail: k.karczewska@wip.pw.edu.pl