Zamówienia publiczne

mgr Katarzyna Karczewska
e-mail: k.karczewska@wip.pw.edu.pl

tel: (22) 234 + wew: 87 57