Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Polimer”

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIMER” działa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Obecnie koło liczy 40 członków – studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych  Politechniki Warszawskiej.
Pomysł założenia koła powstał w październiku 2005 roku. Założycielami organizacji byli trzej studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: Paweł Jurkowski, Bartosz Pogorzelski i Grzegorz Marciniuk.
Działalność koła ma na celu umożliwić studentom poszerzanie i empiryczne weryfikowanie wiedzy  zdobytej na zajęciach. Odbywa się to poprzez seminaria, warsztaty i konferencje związane z tematyką koła, organizowane na uczelni i w zaprzyjaźnionych firmach i instytucjach, jak również poprzez udział w przedsięwzięciach naukowych – badaniach i projektach konstrukcyjnych.
Organizujemy także wyjazdy do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na targi branżowe.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz osoby, które chcą je realizować razem z nami.
Najważniejsze cele:

  • Upowszechnianie technologii tworzyw sztucznych i technik ich przetwórstwa
  • Zdobywanie praktycznej wiedzy produkcyjnej i umiejętności inżynierskich
  • Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń
  • Popularyzacja „dobrych nawyków” w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Kontakt:
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85 pok. 414, 02-524 Warszawa
www.polimer.wip.pw.edu.pl
polimer@wip.pw.edu.pl