Biuro ds. współpracy z pracodawcami

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Gmach Stary Technologiczny
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 86, pok. 050 (parter)
Telefon: 22 234 85 68
E-mail: bk(at)wip.pw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/BiurowspolpracyzPracodawcami/
Strona www: http://bk.wip.pw.edu.pl/

 

Do zadań Biura ds. współpracy z Pracodawcami WIP PW należy w szczególności:

  1. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz prowadzenia wspólnych badań i usług technicznych o charakterze interdyscyplinarnym;
  2. Współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych w zakresie tworzenia, uaktualniania i udostępniania bazy danych pracodawców oraz ankietyzacji studentów i pracodawców dot. praktyk;
  3. Organizacja posiedzeń Rady Konsultacyjnej Pracodawców;
  4. Zbieranie i udostępnianie informacji na temat ofert pracy, praktyk, staży, kursów, szkoleń, seminariów i programów stypendialnych;
  5. Promowanie wizerunku Wydziału Inżynierii Produkcji w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i doktorantów.