Skład Komisji Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji 2016-2020

KOMISJA DS. NAUCZANIA

 1. prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Golański – przewodniczący
 2. prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 3. prof. nzw. dr hab. inż. Marek Radomski
 4. prof. nzw. dr hab. Kazimierz Waćkowski

KOMISJA DS. KADR I ROZWOJU

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Senkara – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 3. prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
 4. prof. dr hab. Stanisław Marciniak

KOMISJA ODWOŁAWCZA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk – przewodniczący
 2. dr inż. Paweł Cegielski

KOMISJA DS. BADAŃ

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak – przewodniczący
 2. prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
 3. prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 4. dr inż. Eryk Głodziński

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

 1. prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
 3. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

KOMISJA WYBORCZA

 1. prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło  – przewodnicząca
 2. dr inż. Zbigniew Chyba
 3. prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Ewertowski
 4. dr hab. inż. Adam Rogowski