Skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Lista osób wchodzących w skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan i prodziekani

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki -  dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW

Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów - dr inż. Grzegorz Wróblewski

Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Robert Biernacki

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych - dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW
 

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW

dr hab. inż. Marcin Bajkowski

dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. PW

dr hab. inż. Marcin Białas

dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW

dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. PW

dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW

dr hab. inż. Eryk Głodziński

dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW

dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak

dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. PW

dr hab. inż. Mariusz Magier

prof. dr hab. Stanisław Marciniak

dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PW

dr hab. inż. Lech Olejnik, prof. PW

dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW

prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło

dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, prof. PW

dr hab. inż. Marek Radomski, prof. PW

dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. PW

dr hab. inż. Adam Rogowski

dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. PW

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. PW

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

dr hab. inż. Sławomir Świłło

dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. PW

dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. PW

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, prof. PW

dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński

dr hab. inż. Józef Zawora

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

 

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

dr inż. Robert Cacko

dr inż. Janusz Domański

dr inż. Olgierd Goroch

dr inż. Roman Grygoruk

dr inż. Andrzej Kochański

dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska

dr inż. Paweł Skoczylas
 

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

mgr inż. Mirosław Rafalski

mgr Małgorzata Stalkoper

mgr inż. Zbigniew Tumanow
 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Karolina Łukasik
 

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

Luiza Aleksandrowicz

Zuzanna Brzezińska

Marta Cesarska

Piotr Cieślak

Karolina Gerej

Patrycja Harasimowicz

Aleksandra Janota

Adrianna Kondras

Jakub Leszczyński

Aleksy Łyżwa

Adam Rębacz

Izabela Suplewska

Magdalena Suska

Dagmara Todros
 

Pełnomocnicy Dziekana WIP

ds. organizacji studiów - dr inż. Jarosław Misiak 

ds. administracyjno-technicznych - mgr inż. Marek Materkowski    

ds. promocji Wydziału - mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk           

ds. BHP - mgr inż. Zbigniew Tumanow    

ds. informatyzacji - dr inż. Piotr Czyżewski           

ds. praktyk zawodowych - dr inż. Adam Zalewski

ds. zapewnienia jakości kształcenia - dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska         

ds. obsługi audiowizualnej - dr inż. Artur Soroczyński       

ds. rozliczeń dydaktycznych - mgr inż. Mirosław Rafalski 

ds. edukacji międzynarodowej - dr inż. Stanisław Strzelczak          

ds. studentów z krajów wschodnich - dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. PW

ds. studentów z krajów Ameryki Łacińskiej - dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. PW            

ds. archiwizacji osiągnięć naukowych - mgr inż. Michał Haraburda

Przewodniczący Komisji Stypendialnej - dr inż. Jerzy Jakubowski

ds. projektów badawczo-rozwojowych - dr inż. Przemysław Oborski

Biuro ds. współpracy z pracodawcami - inż. Elżbieta Kuźba

Koordynator ds. Programu Erasmus – Kamila Ceran
 

Przedstawiciele z głosem doradczym

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - mgr inż. Andrzej Rutkowski

Przedstawiciel ZNP - Krystyna Szczepańska

Wydziałowy Rzecznik Zaufania - dr inż.  Tadeusz Kowalski
 

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. inż. Maciej Bossak

prof. dr Herbert Czichon

dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW

dr hab. inż. Stefan Jakucewicz

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda

prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera

dr hab. inż. Sławomir Lamowski, prof. PW

dr hab. inż. Mieczysław Marciniak, prof. PW

prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak

prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski

prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki

prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz

prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski

prof. dr inż. Maciej Szafarczyk