Konflikt mobbing - przeciwdziałanie, zapobieganie, mediacje

Materiały informacyjne ze szkolenia rzeczników zaufania PW (z dnia 27.09.2018 r.) dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu (MDM).
Szkolenie było zorganizowane przez Pana Prorektora Wawrzyńskiego i było prowadzone przez pana Daniela Bindę z firmy Ribes Doradztwo.

Pobierz plik (pdf, 4,44 MB)