5.12.2017 - seminarium wydziałowe

Dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Krzysztof Błażejak (Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem ITW WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wizyjny system diagnostyki stanu narzędzia skrawającego”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

Doktorant:
mgr inż. Krzysztof Błażejak
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem ITW WIP PW

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak

Temat rozprawy:
Wizyjny system diagnostyki stanu narzędzia skrawającego

Streszczenie:

Diagnostyka stanu narzędzia skrawającego jest konieczna do automatyzacji wytwarzania w celu zachowania odpowiedniej jakości wytwarzanych przedmiotów. Jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia przemysłu lotniczego, w którym wykonuje się często drogie i zarazem delikatne przedmioty. Ostrze o zbyt wysokim stopniu zużycia może być przyczyną uszkodzenia obrabianej części, co najczęściej w praktyce przemysłowej prowadzi do przedwczesnej wymiany narzędzia na nowe. Powoduje to zwiększenie kosztów związanych z przestojem maszyny na czas przezbrojenia oraz zakupem większej liczby narzędzi. Problem ten spowodował zainicjowanie prac mających na celu budowę systemu automatycznej diagnostyki stanu ostrza. Dotychczasowe rozwiązania najczęściej bazują na metodach pośrednich (np. analiza sygnałów z sił skrawania, drgań lub emisji akustycznej). Gwałtowny rozwój kamer cyfrowych stworzył możliwość budowy systemu opartego o sygnały wizyjne.

W ramach prowadzonych prac powstał pomysł wykorzystania oświetlacza ze sterownym kierunkiem oświetlenia i prowadzenia analizy różnic pomiędzy dwoma ujęciami tego samego narzędzia, oświetlonymi z różnych kierunków.
W trakcie współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów zaprojektowano i wykonano system automatycznej akwizycji zdjęć w warunkach przemysłowych.

Wykonane zostały badania wstępne oraz zaimplementowano uproszczoną wersję algorytmu automatycznej oceny stanu ostrza. Przeprowadzone prace potwierdziły potencjał proponowanego rozwiązania.
Prace laboratoryjne doprowadziły do zaprojektowania stanowiska badawczego, umożliwiającego oświetlenie ostrza z dowolnego kierunku oraz dowolnym kolorem (czerwony, zielony, niebieski, biały, podczerwień i ultrafiolet). Możliwe jest również badanie wpływu polaryzacji światła na prowadzoną analizę.

Wyniki dotychczasowych prac przedstawiono na krajowych konferencjach obróbki skrawaniem oraz w czasopismach z listy B.