Seminarium PW: Projekt Ustawy 2.0 - Potencjalne konsekwencje dla Uczelni

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Uczelniane Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godzinie 16:15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich, a jego tematem będzie: Projekt Ustawy 2.0 - Potencjalne konsekwencje dla Uczelni.

Znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju każdego państwa jest ogromne. Z tego względu pod koniec miesiąca, 29 listopada 2017 r., na Politechnice Warszawskiej odbędzie się Seminarium Uczelniane na temat Ustawy 2.0.

W 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest zupełnie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, regulująca funkcjonowanie polskich uczelni, zwana Ustawą 2.0. Waga przygotowywanego projektu zmian jest ogromna, a praca ekspertów nad nim trwa już wiele miesięcy.

W ostatnią środę miesiąca, 29 listopada 2017 r., o godz. 16:15 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW odbędzie się Seminarium Uczelniane na temat Ustawy 2.0.
Podczas spotkania referaty wygłoszą:

  • prof. Zbigniew Marciniak, Wiceprzewodniczący RGNiSW, Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
  • prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych PW

Nie będzie to pierwsze spotkanie na warszawskiej Politechnice w sprawie ustawy dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego. Już na początku tego roku, 1 marca 2017 r., w Gmachu Głównym odbyła się konferencja „Ustawa 2.0”, podczas której zostały przedstawione propozycje zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym.