Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów:

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

Studia Doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dla kierunków:

  • Technologia Maszyn /Specjalność 1/,
  • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne /Specjalność 2/.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019:

Przedmioty obowiązkowe

Egzamin

5ECTS

 Reologia
 Prof. dr hab. Krzysztof Wilczyński

 Wtorki 16.00 – 19.30

 Terminy zajęć:
 05.III, 19.III, 02.IV, 16.IV, 07.V, 14.V, 21.V, 04.VI

Sala 204 NT

Egzamin

5ECTS

 Zaawansowana robotyka
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski

 Środa 16.00 – 19.30

 Terminy zajęć:
 06.III, 20.III, 03.IV, 17.IV, 08.V, 15.V, 22.V, 06.IV

Sala 204 NT

Egzamin

5ECTS

 Modeling of manufacturing processes
 Prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

Czwartek  16.00 – 19.30

Terminy zajęć:

07.III, 21.III, 28.III, 04.IV, 18.IV, 09.V, 16.V, 30.V

Sala 204 NT

 

 Seminarium doktoranckie

Grupa
seminaryjna
Kierownik grupy seminaryjnej Tematyka i terminy Sala
I  Dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW

 Budowa i eksploatacja maszyn

 Poniedziałki 17.00 – 18.30

 Sala 129 NT
II  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek         

 Zarządzanie produkcją i technologiami, systemy informatyczne

 Poniedziałki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 11.III, 25.III, 08.IV, 15.IV, 6.V, 13.V, 20.V, 10.VI

Sala 204 NT

 

Centrum Studiów Zaawansowanych

Program studiów doktoranckich

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Chemiczny PW oferuje wykład dla doktorantów pt.: "Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics, energy conversion and biosciences".  Abstrakt

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Adam Proń.

Rozpoczęcie zajęć: wtorek 03.10.2017, godz. 16:15-19:00, Audytorium im. prof. I. Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta seminariów doktorskich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznychi Administracji PW w roku akademickim 2017/2018:

https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady podstawowe i specjalne oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2017/2018:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

 

Inne przedmioty dla doktorantów: