Zapisy na przedmioty

  • Uwaga studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopień).

Informacje dotyczące zapisów na przedmioty w semestrze zimowym r. akad. 2018/2019.

Rejestracja na semestr zimowy została zakończona.

Terminy konsultacji prodziekanów w semestrze zimowym - według dotychczasowego harmonogramu (wywieszonego na drzwiach, podanego w USOS). Tylko dla osób zapisanych w USOS. Zapisy na konsultacje uruchomiane będą na ok. 24h przed przed wizytą.

Rejestracje na przedmioty w semestrze zimowym 2018 dla studentów studiów stacjonarnych zostały zakończone. Nie ma już możliwości zapisów.

W najbliższym czasie prowadzone będą obowiązkowe podpięcia przedmiotów pod etap studiów (tzn. semestr). Informacja na ten temat zostanie przekazana drogą e-mail ok. 15 października br.

Rejestracje na przedmioty w semestrze zimowym 2018 - studia niestacjonarne:

  • zapisy na zaległości: 26.09 - 07.10.2018 r.
  • TRWA: zapisy na różnice programowe (tylko dla studentów II stopnia): 09-11.10.2018
  • zapisy na przedmioty awansem (tylko w przypadku dostępnych miejsc) 13-18.10.2018

 

W dniach 15 października - 30 listopada 2018 r. kierownicy przedmiotów będą mogli (o ile wyrażą zgodę) przenosić studenta z jednej grupy do drugiej. Warunkiem podstawowym jest posiadanie rejestracji na semestr zimowy i wcześniejszy zapis na dany przedmiot.

Z poważaniem
dr inż. Grzegorz Wróblewski
prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów

aktualizacja: 11-10-2018/21.11