2 i 3.04.2019 - seminarium wydziałowe

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się w dwóch terminach:
2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału WIP zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: mgr inż. Konrada Tobota (ITW WIP PW) - pt.: „Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogacanych Re” oraz mgr inż. Jakuba Bańczerowskiego (IMiP WIP PW) - pt.: „Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej”.
3 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału WIP zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: mgr inż. Damian Rochalski (ITW WIP PW) - pt.: „Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma + MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła” oraz mgr Jacek Dańczak (ZTP WIP PW) - pt.: „Konstrukcja i badanie nowego urządzenia do wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych”.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału WIP 

Doktorant: 
mgr inż. Konrad Tobota
Instytut Technik Wytwarzania WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW

Temat rozprawy:
Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogacanych Re

Streszczenie (plik PDF)

 

Doktorant: 
mgr inż. Jakub Bańczerowski
Instytut Mechaniki i Poligrafii WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW

Temat rozprawy:
Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej

Streszczenie (plik PDF)

 

3 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału WIP

Doktorant: 
mgr inż. Damian Rochalski
Instytut Technik Wytwarzania WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW

Temat rozprawy:
Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma + MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła

Streszczenie (plik PDF)

 

Doktorant: 
mgr Jacek Dańczak
Zakład Technologii Poligraficznych WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Piotr Przybysz
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Opiekun pomocniczy:
dr inż. Marta Gajadhur

Temat rozprawy:
Konstrukcja i badanie nowego urządzenia do wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych

Streszczenie (plik PDF)