Studenci i absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji docenieni przez rynek pracy w branży inżynierskiej

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy UDT a WIP

Dnia 17 lutego 2021 r. podpisano porozumienie pomiędzy Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej a Urzędem Dozoru Technicznego w sprawie powołania Akademii UDT.
Strony reprezentowali: dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Celem porozumienia jest:

  • zawiązanie ścisłej współpracy mające na celu promowanie UDT jako przyszłego pracodawcy dla studentów i absolwentów WIP PW,
  • organizowanie dla zainteresowanych studentów WIP PW praktyk studenckich w UDT,
  • umożliwienie prowadzenia rekrutacji pośród studentów Politechniki chętnych do podjęcia zatrudnienia w UDT,
  • podejmowanie działań promujących pracę w UDT, w tym przedstawianiu warunków pracy oferowanych przez UDT, ścieżki zawodowej Inspektora Dozoru Technicznego, możliwości podjęcia zatrudnienia przed ukończeniem studiów na Politechnice, odbywania szkoleń finansowanych przez UDT, uzyskiwania autoryzacji potrzebnych do wykonywania pracy jako Inspektora UDT,
  • zawieranie przez UDT kontraktu rozwojowego opisującego ścieżkę kariery uczestnika Akademii i jej absolwenta,
  • wspieranie przez UDT uczestnika Akademii w uzyskaniu tytułu zawodowego na podstawie umowy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • umożliwianie UDT przeprowadzenia preselekcji kandydatów do pracy wśród studentów Wydziału m.in. poprzez przeprowadzanie testów wiedzy, testów kompetencyjnych, rozmów kwalifikacyjnych w uzgodnionym między Stronami czasie, formie i zakresie,
  • udostępnianie kanałów komunikacji dostępnych w ramach Wydziału w celu udostępniania informacji o UDT i Akademii,
  • wyznaczenie z grona studentów Ambasadora Akademii UDT, którego podstawowym zadaniem byłoby promowanie UDT wśród studentów, jako potencjalnego pracodawcy oraz badanie zainteresowania i oczekiwań studentów co do ich przyszłej pracy i przyszłych pracodawców.

Wielu absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zasiliło szeregi największej i najważniejszej w Polsce jednostki inspekcyjnej zapewniającej bezpieczeństwo techniczne w wielu gałęziach gospodarki.

Jako WIP PW możemy pochwalić się również tym, że kilku naszych absolwentów pełni z powodzeniem odpowiedzialne funkcje kierownicze w Urzędzie Dozoru Technicznego.