Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji: dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl